Schorn + Peeters Rahmen

Meisterbetrieb | Vergolderwerkstatt | Bilderrahmen | Restaurierungen

Opleiding

Al sinds vele jaren worden er bij Schorn & Peeters leerlingen succesvol tot vergulder opgeleid.

Geintereseerden moeten beschikken over een zekere handigheid en een gevoel voor technisch tekenen. “Bij vergulden is kennis van de te gebruiken materialen en ruimtelijk inzicht van belang” zo verklaart Marcus Schorn.

De beroepsopleiding vindt plaats in München. De school wordt 4 keer per jaar 3 weken lang bezocht en de praktijk wordt in het bedrijf gevolgd.

Opleidings eisen zijn:  een middelbaar beroepsopleiding- handigheid en kreativiteit en kunst geinteresseerd.


Voor meer opleidings informatie, zie

-> Bundesagentur für Arbeit – Vergolder/in

-> Landesinnung des Bayerischen Vergolder- und Faßmalerhandwerks